“เมทินี ชโลธร” ผงาดนั่งประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของไทย

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 10/ 2563 วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ชั้น 3 ศาลฎีกา ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ชั้น 5 และ ชั้น 4 ในตำแหน่งประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา ประธานแผนกคดีในศาลฎีกา โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจ ดังนี้

นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 46 ซึ่งถือเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของประเทศไทย

นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์

นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ต. ยังพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการในตำแหน่งอื่นๆ รวมทั้งผู้พิพากษาอาวุโส ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับ นางเมทินี ชโลธร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ส่วนประวัติการทำงานนั้น เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ โดยรับผิดชอบดูแลคดีภาษี คดีแรงงาน คดีเยาวชน คดีทรัพย์สินทางปัญญา และคดีล้มลาย, กรรมการบริหารศาลยุติธรรม (กบศ.), กรรมการตุลาการ (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิในศาลฎีกา

นอกจากนั้นแล้ว ยังเคยเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร์, นครนายก, ศาลแขวงพระนครเหนือ, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา, ผู้พิพากษาศาลอุทธรณภาค 4, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 4, ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลอุทธรณ, ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์, ผู้พิพากษาศาลฎีกา, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *