ประชาชนจิตตก เสพข่าวโควิด-19 คิดหนักกลัวการระบาดรุนแรง

“สวนดุสิตโพล” พบคน 79.30%เสพข่าวโควิด-19 จากสื่อออนไลน์ ขณะสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงทำให้ ปชช.จิตตก อยากเห็นการเสนอข่าวที่เป็นจริงตรงไปตรงมา

“สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,033 คน เรื่องการรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทยระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2563 เมื่อถามว่าประชาชนรับข้อมูลข่าวสารโควิด-19 จากแหล่งใด มากที่สุด พบว่าร้อยละ 79.30 ระบุ ออนไลน์(Facebook,Twitter,Instagram,Website ฯลฯ) รองลงมาร้อยละ 77.05 ระบุ สถานีโทรทัศน์ ร้อยละ 60.69 ระบุคำบอกเล่า/เพื่อน/คนรอบข้าง ขณะถามว่าประชาชนเชื่อถือข่าวโควิด-19 จากแหล่งใดมากที่สุด พบว่าร้อยละ 89.00 ระบุ สถานีโทรทัศน์ รองลงมาร้อยละ 63.09 ระบุ สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์,ประกาศจากทางราชการ ฯลฯ) ร้อยละ 56.23 ระบุ วิทยุ

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าประชาชนมีหลักในการแยกแยะ “ข่าวจริง ข่าวปลอม” อย่างไร พบว่า ร้อยละ 41.08 ระบุ แหล่งข่าวน่าเชื่อถือ มีหลักฐานอ้างอิง เปิดเผยที่มาที่ไป รองลงมาร้อยละ 32.22 ระบุ ติดตามข่าวจากหลาย ๆ สื่อ เปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่น ๆ ร้อยละ 22.96 ระบุ อ่านเนื้อหาให้ละเอียด คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองตามหลักการและเหตุผล

เมื่อถามว่าข่าวโควิด-19 กรณีใดที่ทำให้ประชาชนจิตตกมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 36.08 ระบุ เชื้อโรคติดต่อได้ง่าย สถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรง รองลงมา ร้อยละ 30.59 ระบุ ยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นของแต่ละประเทศ ร้อยละ 26.93 ระบุ การบริหารจัดการของภาครัฐ มาตรการ การแก้ไขปัญหา

ท้ายที่สุดเมื่อถามว่าประชาชนอยากให้มีการนำเสนอข่าวโควิด-19 ในลักษณะใด พบว่าร้อยละ 54.55 ระบุ เสนอข่าวที่เป็นจริง ชัดเจน ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล รองลงมาร้อยละ 34.33 ระบุ นำเสนออย่างสร้างสรรค์ เน้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ร้อยละ 25.33 ระบุ ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *